<$BlogRSDUrl$>

23 novembro 2003

¿A comunidade de Madrid imítanos? 

Parece que xa hai un proxecto en marcha, semellante a Ciberlingua, no senso das novas tecnoloxías aplicadas á educación.

http://www.es.educaterra.com/mgp/hojas/articulos/detallearticulo.jsp?
articulo=4531&repositorio=129&pagina=1&idapr=1__esp_1__

http://www.red2001.com/news/talleres2003.htm

This page is powered by Blogger. Isn't yours?